Is uw gemeente klaar voor 1 januari 2024?

Maak in no-time onze Quickscan participatie beschikbaar voor uw gemeente!


Gemeenten moeten vóór de inwerkingtreding (vanaf 1 januari 2024) van de Omgevingswet, participatiebeleid vaststellen. Daarnaast hebben zij de verplichting deze te communiceren naar haar burgers.

De Quickscan neemt deze last van de schouders door een online "loket" te bieden om initiatieven te toetsen aan dit beleid en indien noodzakelijk meteen in te dienen bij het "intaketeam".

mock-up
mock-up-2

Laagdrempelig en altijd bereikbaar

Hoe werkt het?


De Quickscan is laagdrempelig en op ieder gewenst moment online beschikbaar.
 

 • De indiener doorloopt een aantal stappen waarin vragen worden gesteld over het betreffende initiatief.
 • De antwoorden worden beoordeeld door middel van een puntensysteem.
 • De hoogte van het puntentotaal bepaalt of de gemeente betrokken dient te worden bij het initiatief.
 • Indien noodzakelijk kan het initiatief direct worden verzonden.

Stimuleer participatie in uw gemeente

Promoot de Quickscan en bereik creatieve burgers, bedrijven en vooruitstrevende initiatieven!

cafe-facade-store-with-terrace-view-mockup
coworkers-office-with-architecture-plans-computer
man-architect-working-with-laptop-building-model-design-construction-plan-engineer-using-computer-create-blueprints-real-estate-layout-structure-architectural-office

Waarom kiezen voor Quickscan?

Dit zijn de voordelen:

 • uitgewerkt concept
 • geen ontwikkelkosten
 • snelle realisatie
 • aanpasbaar aan huisstijl
 • modern, toegankelijk design
 • eenvoudig content beheer
 • voldoet aan de WCAG!
 • bereikbare helpdesk
 • Nederlands product!
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.